English

Kalite Politikası

 

KALİTE, ÇEVRE, ISG POLİTİKASI Müşterinin belirlediği magnezyum tozu ve talaşı ile alaşımlarını üreten firmamız Rekabetçi ulusal ve uluslar arası pazarlarda varlığımızın devamı için aşağıdaki prensipleri benimsemiştir. Kalite, İSG, Müşteri memnuniyeti & Çevre Politikamız; Magnezyum ve Metal End. Tic. A.Ş. Yönetimi Ve Çalışanları Aşağıdaki İlkeleri Benimser

•  Faaliyet alanı ile ilgili tüm yasal kurallara ve standartlara uymak,
•  Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek ürün ve hizmetlerin niteliğini arttırmak,
•  Tam memnuniyeti amaç edinmiş, müşteri odaklı gelişme stratejisi,
•  Rekabetçi büyüme politikamızla, şirketin itibar ve saygınlığını korumak ve yükseltmek,
•  Uzman kadro ile müşterilere özel çözümler ve beklentilerini aşan ürün ve servisler sunmak,
•  Kaliteden asla taviz vermemek,
•  Eğitim ve geliştirme çalışmaları ile tüm çalışanların motivasyonunu arttırarak; takım ruhu ve firma kültürünü benimsemiş, yenilik ve gelişimleri takip eden, konusunda uzmanlaşmış eleman yetiştirmek,
•  Çalışanlarımızın kabiliyetlerini kuruluşumuzun birer değeri kabul etmek,
•  Çevreyi ve doğal kaynakları koruma, yaşayan dünyaya saygı, kirliliği önleme felsefesi,
•  Sektörü ve ülke ekonomisini güçlendirmek,
•  Alt yapısı, donanımı ve eğitimi ile iş kazalarını ortadan kaldıran emniyetli bir iş ortamı oluşturmak
•  Çalışanlarımızın, tedarikçi ve taşeronların katılımıyla, Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek.
•  Elde ettiği maddi ve manevi değerleri, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve tüm çevresi ile paylaşma
•  Müşteri, Personel ve diğer ilgili taraflardan şikâyet vb. bilgileri değerlendirerek zamanında ve doğru bir şekilde gidermek,
•  Önce sağlık, önce can güvenliği ilkesi ile kazaları engelleme,
Firmamızın Kalite, Iş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemi Politikasıdır. Firma personelimizin bu ilkeler etrafında çalışmaları ve bilinçli hareketleri kurulan kalite sistemimizin etkinliği açısından son derece önem arz etmektedir. Uygulamalarımızın başarısı her seviyedeki personelimizin yazılı prosedür ve talimatları eksiksiz ve zamanında uygulamasına bağlıdır.